Etäkuntoutuksen kehittäminen Pohteella

Julkaistu

Etäkuntoutuksella tarkoitetaan ammattilaisen ohjaamaa kuntoutusta, joka toteutetaan verkkoyhteyden välityksellä. Erilaisia etäkuntoutuksen keinoja ovat esimerkiksi chat-keskustelu, videovälitteiset vastaanotot ja ajasta riippumaton viestintä asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Etäkuntoutuksen keinoilla voidaan tukea asiakasta omakuntoutuksessa ja niiden käyttö suunnitellaan osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteella etäkuntoutuksen ratkaisuja on toistaiseksi käytössä pääasiassa fysioterapiassa, jossa voit esimerkiksi ohjautua fysioterapeutin videovälitteiselle suoravastaanotolle, psykofyysisen fysioterapian videovälitteiselle vastaanotolle tai sovelletun rentouden etäryhmään. Palveluiden saatavuus vaihtelee vielä alueittain. Tavoitteena on, että etäkuntoutuksen ratkaisuilla kevennetään kuntoutuksen palvelurakennetta ja vahvistetaan asiakkaan mahdollisuuksia ohjautua kuntoutuksen palveluihin oikea-aikaisesti. Tämän lisäksi pysytään hyödyntämään kuntoutuksen ammattilaisten erityisosaamista laajemmin hyvinvointialueella.

Uusia etäkuntoutusryhmiä

Pohteen kuntoutuksessa kehitetään syksyllä 2024 aloitettavien etäryhmien toimintamalleja. Näihin ryhmiin ohjaudutaan kuntoutuksen hoidon tarpeen arvion jälkeen ilman yksilöllistä arviokäyntiä. Ryhmiin voi ohjautua myös fysioterapeutin suoravastaanottokäynnin jälkeen. Etäryhmätoiminnoissa omakuntoutuksen tukeminen rakennetaan osaksi ryhmän toimintaa. Asiakas ei vain osallistu ryhmäkerroille, vaan hän saa ryhmissä ohjattavat harjoitteet itselleen omakuntoutuksen ohjeiksi. Lisäksi ryhmissä kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota suunnitelmalliseen potilasopetukseen, jossa asiakkaalle kerrotaan ajankohtaista tietoa aiheesta ja hän saa käyttöönsä lisämateriaalia, johon tutustua oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Tiedon avulla vähennetään epävarmuutta ja oiotaan mahdollisia virheellisiä käsityksiä vaivaan liittyen. Ensimmäisinä etäkuntoutusryhminä on lähdössä käyntiin olkapää-teemainen sekä lonkan ja polven nivelrikko-oireisille tarkoitettu ryhmä. Aiheet on valittu yleisimpien fysioterapian käyntisyiden mukaan.

Fysioterapia-chatista neuvoa ja ohjausta

Etäkuntoutusryhmien lisäksi Pohteella päästään aloittamaan fysioterapia-chatin toiminta syksyllä 2024 Oulun alueen asukkaille. Chat vahvistaa fysioterapian asemaa hoidon tarpeen arvioinnin etulinjassa ja mahdollistaa oikea-aikaisen ohjautumisen fysioterapiaan. Chatissa asioidaan vahvasti tunnistautuneena Pohteen fysioterapeutin kanssa. Fysioterapeutti voi neuvoa asiakkaita yleisellä tasolla, antaa yksilöllisiä itsehoidon ohjeita tai ohjata asiakkaan tarvittaessa eteenpäin fysioterapian vastaanotolle. Chatissa asioiminen on asiakkaalle ilmaista. Syksyn aikana kertyvien käyttökokemusten perusteella chat-palvelua kehitetään ja laajentumisen suunnitelma tarkennetaan. Toivottavasti asiakkaat löytävät uuden palvelun pariin! Tarkempi tiedote chatin käyttöönotosta julkaistaan lähempänä käynnistymisajankohtaa.

Etävastaanotot ja -ryhmät kannustavat tekemään kuntoutusta tukevia asioita omassa arjessa, kun harjoittelu ammattilaisenkin kanssa tapahtuu omassa tutussa ympäristössä. Kehittäjänä haluan kannustaa asiakkaita kokeilemaan rohkeasti kuntoutuksen etäpalveluja!

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Etäkuntoutuksen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuo-lisesti hyödyntämällä. Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP – recovery and resilience plan) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Pilarin 4 ja osin pilarin 3 rahoituksesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa toimeenpannaan kaikilla hyvinvointialueilla.

Euroopan unionin rahoittama -logo

Anna Huhtala

Anna Huhtala työskentelee projektisuunnittelijana RRP2-hankkeessa.