Fysioterapeutin suoravastaanotto Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa

Julkaistu

Näin kuntoutuksen teemaviikolla on hienoa todeta, että fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnasta on puhuttu paljon sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella että mediassakin tänä vuonna. Toimintamalli alkaa olla monille tuttu, ainakin nimellisesti. Se on toimintana laajentunut jo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella noin 20 paikkakunnalle noin 30 asiantuntijafysioterapeutin toimesta. Toiminta tulee laajenemaan vielä vuoden 2024 aikana, kun uudet asiantuntijafysioterapeutit valmistuvat koulutuksesta ja aloittavat toimintaa sovituilla paikkakunnilla. Myös fysioterapeutin etäsuoravastaanotot ovat laajentuneet ja täydentävät palveluvalikoimaa entisestään.

Fysioterapeutin suoravastaanotolla tarkoitetaan toimintamallia, jossa asiakas ohjautuu suoraan sote-keskuksen hoidon tarpeen arvioinnista fysioterapeutin vastaanotolle käymättä ensin lääkärin vastaanotolla. Avainasemassa toimintamallin onnistumisessa ovat hoidon tarpeen arviointia tekevät ammattilaiset, jotka ensikontaktissa tunnistavat asioimassa olevan tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan.

Erona fysioterapian niin sanottuun kiireettömän vastaanoton ohjaus- ja neuvontatyyppiseen palveluun on työ- ja toimintakyvyn rajoittuminen oireen vuoksi. Fysioterapeutin suoravastaanotolle ohjautuu esimerkiksi asiakas, jolla on voimakas alaselkäkipu ilman punalippuoireita. Potilaan oire estää työskentelyn ja asiakkaalla on esimerkiksi tarve sairauslomalle sekä kipulääkitykselle. Asiakas ottaa yhteyttä sote-keskuksen vastaanotolle ja ohjautuu hoidon tarpeen arviosta fysioterapeutin suoravastaanotolle.

Fysioterapeutin suoravastaanoton hyöty on, että asiakkaan kuntoutustarve todetaan aikaisemmin ja kuntoutustoimenpiteet päästään aloittamaan oikea-aikaisesti. Toimintamallilla on ehkäisevä vaikutus tuki- ja liikuntaelinoireiden pitkittymiseen. Se vähentää lääkärin vastaanotolle ohjautuvien tuki- ja liikuntaelinoireisten määrää, pienentää lisätutkimusten kustannuksia sekä vähentää asiakkaiden sairauspoissaoloja.

Toimiakseen fysioterapeutin suoravastaanotto tarvitsee aktiivista yhteistyötä. Vuoropuhelu sekä sote-keskuksen henkilökunnan että fysioterapeutin välillä tulisi toimia, jotta toiminta saadaan alkamaan ja sitä voidaan kehittää. Tässä avainasemassa on se, että tunnemme ammattilaisina toistemme työskentelyä ja eri ammattiryhmien edustajat luottavat toistensa ammattitaitoon.

Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta on yksi osa RRP2-hankkeessa tehtävää hoidon jatkuvuuden kehittämistyötä. Tavoitteena on kehittää palvelua, yhtenäistää toimintamalleja ja tehdä tiiviimpää yhteistyötä terveyden- ja sairaanhoidon sekä kuntoutuksen palveluiden välillä. Ajatuksena on, että asiakkaan palvelupolku olisi heti ensikontaktista sujuva ja hän tavoittaisi tarvitsemansa ammattilaisen avun oikea-aikaisesti. Tavoitteena on myös, että me ammattilaiset emme tekisi päällekkäistä työtä asiakkaan palvelupolulla.

Me kaikki voimme edistää yhteistyötä tutustumalla ihmisiin ja työyhteisöihin oman toimialueen ulkopuolella, joiden kanssa kohtaamme samoja asiakkaita. Keskustelemalla, kysymällä ja vastaamalla kehitämme palveluita ja vahvistamme asiakkaan hoidon jatkuvuutta ja hänen saamiensa palveluiden laatua.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Fysioterapeutin suoravastaanoton kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä. Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP – recovery and resilience plan) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Pilarin 4 ja osin pilarin 3 rahoituksesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa toimeenpannaan kaikilla hyvinvointialueilla.

Euroopan unionin rahoittama -logo

Lue lisää fysioterapeutin suoravastaanotosta

Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoidossa. Työnjako ja kokemuksia – Lääkärilehti (laakarilehti.fi)

Suositus fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksesta – Suomen fysioterapeutit (PDF)

Fysioterapeuttien suoravastaanotot – työnjaolla työhön tuottavuutta ja mielekkyyttä? – Researchgate (PDF)

 

Minna Moisanen

Minna Moisanen työskentelee projektisuunnittelijana RRP2-hankkeessa.