Hoidon jatkuvuusmallin kehittäminen Iin terveysasemalla

Julkaistu

Olemme kaksi sairaanhoitajaa, Marjut Kiuttu ja Sanna Toppinen, Iin terveysasemalta ja aloitimme osa-aikaisesti työskentelyn RRP2-hankkeessa syyskuussa 2023. Hankkeessa on mukana osa-aikaisesti kaksi terveysasemamme lääkäriä. Hankkeen tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta.

Hanketyö ei ollut meille entuudestaan tuttua ja ajattelimme aluksi, miten saamme ajan kulumaan ja mitä oikein teemme, koska olimme tottuneet tiivistahtiseen potilastyöhön. Reilu puoli vuotta myöhemmin voimme todeta, että työtä on riittänyt ja riittää edelleen.

Aluksi meillä oli ajatuksena jakaa terveysasema kahteen tiimiin, mutta heti ensimmäisinä hankepäivinä laskimme hoitaja- ja lääkäriresurssit paperille ja totesimme, ettei henkilökuntamme riitä kahteen tiimiin. Lähdimme kehittämään terveysaseman toimintaa yhtenä tiiminä päällimmäisenä ajatuksena hoidon jatkuvuus.

Syyskuussa 2023 terveysasemalla oli pitkä jono lääkärille. Aloitimme hankkeen myötä hoitajien viikoittaiset palaverit, joissa kävimme läpi ohjeistuksia esimerkiksi hoidon tarpeen arvioon ja hoitopolkuihin liittyen. Päivitimme ja kävimme läpi ajanvarausohjeet, koska huomasimme että usein lääkärille varattiin pitkiä vastaanottoaikoja. Kävimme läpi lääkäreiden jonoa yhdessä lääkäreiden kanssa ja totesimme, että monet vaivat hoituivat muulla tavoin kuin lääkärin vastaanottokäynnillä. Näitä vinkkejä toimme myös työyhteisöön. Joulukuussa 2023 olimme tilanteessa, jossa meillä ei ollut käytännössä jonoa lääkäreille ollenkaan.

Väestönjako on ollut pitkä prosessi ja viimein maaliskuun lopussa kaikille kuntalaiselle on nimetty potilastietojärjestelmään omalääkäri. Kuntalaisia tiedotettiin asiasta paikallislehdessä ja Pohteen verkkosivuilla. Hoidon jatkuvuusmalli koskee vain kiireetöntä toimintaa ja aika omalääkärille pyritään järjestämään erityisesti paljon palveluja tarvitseville potilaille. Asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista. He ovat olleet tyytyväisiä siihen, että jatkossa yksi lääkäri hoitaisi pääasiassa heidän asioitaan. Asiakkaat ovat mielenkiinnolla kyselleet, että kuka heidän omalääkärinsä on.

Seuranta ja kehittämistyö jatkuu ja mielenkiinnolla odotamme, miten hoidon jatkuvuuteen panostaminen ja omalääkärin nimeäminen vaikuttavat asiakkaiden hoitoon.

Tietoja hankkeesta

Hoidon jatkuvuusmallin kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2- ja RRP4-hankkeita. RRP2- ja RRP4-hankkeet ovat osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Lisätietoa  RRP2-hankkeesta: Kestävän kasvun ohjelma 2 – Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pohde.fi)

Lisätietoa RRP4-hankkeesta: Kestävän kasvun ohjelma 4 – Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pohde.fi)

 

Marjut Kiuttu ja Sanna Toppinen

Marjut Kiuttu ja Sanna Toppinen työskentelevät sairaanhoitajina Iin terveysasemalla ja osa-aikaisina projektisuunnittelijoina RRP2-hankkeessa.