Hyvät väestösuhteet – kestävän yhteiskunnan perusta

Julkaistu

Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa ESR+ -hankkeemme (KotoPohde) vieraili Hyvien väestösuhteiden foorumissa Kajaanissa 28.–29.5.2024. Tapahtumapäivien kiinnostava ohjelma, keskusteleva ja innostunut tunnelma, kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsän toimivat puitteet sekä erittäin lämmin ja aurinkoinen sää siivittävät onnistunutta vierailuamme.

Foorumin järjestäjinä toimivat Hyvät väestösuhteet (HVS) -hanke sekä Kajaanin kaupunki. HVS-hankkeen tavoitteena on vahvistaa hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta edistävää työtä. Hankkeen kohderyhminä ovat kotoutumista, yhdenvertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistävät ja pakolaisten vastaanoton parissa toimivat ammattilaiset sekä päättäjät kunnissa ja hyvinvointialueilla. Myös muut alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä toimijat, kuten järjestöt, oppilaitokset ja yritykset, ovat hankkeen kohderyhmää.

Tänä vuonna Kajaanissa järjestettyyn kaksipäiväiseen foorumiin olikin kokoontunut yli 200 eri alojen edustajaa ympäri Suomen. Tapahtumapäivien ohjelma toi laajasti esille teemaan kytkeytyviä ilmiöitä ja tutkimusta, paljon kiinnostavia puheenvuoroja sekä hyvää keskustelua ja pohdintaa. Foorumin yhteydessä oli Hyvien väestösuhteiden Ständitori, jossa oli esillä toimintaa ja työkaluja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi eri toimijoilta.

Tapahtumassa kuultiin muun muassa valtakunnan tason terveiset valtioneuvoston kansliasta liittyen valtioneuvoston yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanoon. Paikallista näkökulmaa päivän teemaan toivat toimijoiden puheenvuorot osallisuuden, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisestä Kainuussa. Ohjelmaan kuului myös puheenvuoroja väestösuhteista, syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta historiantutkimuksen, erilaisten tilastotutkimusten ja nykypäivän median näkökulmista. Kuntien ja alueiden ääni pääsi foorumissa kuuluviin eri puolilta Suomea tulevien toimijoiden esitellessä toimiaan ja käytänteitään hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.

Eräänä HVS-hankkeen ja sitä myötä myös foorumin tavoitteena on edistää hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämistä sekä toimijoiden verkostoitumista. Tähän tapahtuma loikin oivalliset puitteet. Myös oma KotoPohde-hankkeemme pääsi tapahtumassa verkostoitumisen makuun. Löysimme muun muassa paljon yhtymäpintoja ja synergiamahdollisuuksia toisen valtakunnallisen osallisuushankkeen kanssa. Kohtaaminen poiki uusia kalenterimerkintöjä tulevalle syksylle, jolloin yhteistyötä päästään edelleen kehittämään.

Foorumi antoi hankkeellemme paljon tietoa, ajateltavaa ja innostusta oman toimintamme kehittämiseen sekä mahdollisuuden luoda uusia kontakteja eri toimijoihin. Tapahtuma vahvisti näkemystä siitä, että hyvät väestösuhteet ovat kokonaisuus, joka sisältää äärettömän määrän eri näkökulmia ja nyansseja. Hyvät väestösuhteet eivät synny itsestään, vaan vaativat jatkuvaa työtä, yhteistyötä ja sitoutumista kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. KotoPohde-hanke sitoutuu edistämään myös tätä yhteistä työtä ja on osaltaan rakentamassa tulevaisuutta, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja osalliseksi.

Oivalsimme myös, että kun on haastanut mielensä hahmottamaan laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, on joskus hyvä osata nähdä lähelle. Tästä muistutti eräs foorumin puhujista toteamalla, kuinka ihmisiä aidosti yhteen saattava asia voi toisinaan olla hyvinkin yksinkertainen, kuten omena. Tähän aikaan vuodesta täällä pohjoisemmassa osassa Suomea omenapuut vasta kukkivat, mutta syyskesän omenasatoa odotellessa voi muistella foorumissa kuultua tarinaa siitä, kuinka asuinalueen yhteiset omenanpoimijaiset voivat toimia hyvien väestösuhteiden esimerkillisenä edistäjänä. Toisinaan osallisuus ja ihmisten väliset sillat voivat siis rakentua vaikka omenapuusta!

Hyvien väestösuhteiden foorumi järjestetään ensi vuonna Hämeenlinnassa 27.–28.5.2025. Laita päivä kalenteriin!

EU logo ja Euroopan unionin osarahoittama -teksti

Lisätietoa

Tutta Koski

Tutta Koski työskentelee projektisuunnittelijana Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa -hankkeessa