Lähisuhdeväkivalta on luultua yleisempää – apua on saatavilla ja ehkäisyyn tarvitaan meitä kaikkia

Julkaistu

Tiesitkö, että Pohjois-Pohjanmaalla joka kymmenes 20–64 –vuotias nainen kohtaa vuosittain väkivaltaa ja lähes 15% 4.–5. luokkalaisista lapsista kokee vuosittain fyysistä väkivaltaa vanhempien tai huolta pitävien aikuisten taholta? Lähisuhdeväkivalta on yleisempää kuin haluaisimme ajatella ja se jää usein piiloon. Tilastojen valossa on kuitenkin todennäköistä, että meistä jokainen tuntee jonkun, jota lähisuhdeväkivalta koskettaa.

Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa väkivaltaa läheisissä ihmissuhteissa. Väkivaltaa, jonka tekijänä on sukulainen, puoliso, seurustelukumppani, sisarus, lapsi tai omainen.

Apua lähisuhdeväkivaltaan on saatavilla ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Apu ja tuki on koottu Pohteen nettisivuille: Apua lähisuhdeväkivaltaan ja sen ehkäisyyn – Pohde

Lähisuhdeväkivalta ilmenee monin tavoin

Väkivalta lähisuhteissa voi ilmetä monin eri tavoin. Fyysisellä ja seksuaalisella väkivallalla aiheutetaan kipua ja loukataan toisen koskemattomuutta. Jo väkivallalla uhkaaminen on väkivaltaa. Henkinen väkivalta voi näyttäytyä esimerkiksi toisen ihmisen alistamisena, vähättelynä, kontrollointina tai voimakkaana mustasukkaisuutena. Vainoaminen pelottaa ja ahdistaa, siihen liittyy seuraamista, toistuvaa yhteydenottoa ja uhkaamista. Taloudellinen väkivalta on toisen ihmisen rahankäytön kontrolloimista tai rahan antamiseen pakottamista. Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta voi tarkoittaa esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottamista, uskonnon harjoittamisen kieltämistä tai väkivallan käyttöä uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla. Kunniaan liittyvää väkivaltaa perustellaan henkilön yhteisön siveysperiaatteiden loukkaamisella ja se on usein luonteeltaan yhteisöllistä.

Erityisen haavoittuvassa asemassa lähisuhdeväkivallalle ovat ne henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta puolustaa tai huolehtia täysin itsestään. Vammaisten henkilöiden, ikäihmisten sekä lasten ja nuorten voi olla muita vaikeampaa saada apua lähisuhdeväkivaltaan. Henkilöihin, jotka ovat muiden hoivan ja tuen varassa, voi kohdistua väkivallan muodoista myös kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä, kun heidät jätetään vaille apua ja hoivaa, josta he ovat riippuvaisia. Kemiallinen väkivalta on henkilön hyvinvoinnin tahallista vahingoittamista lääkkeillä, päihteillä tai liuottimilla.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi tehdään monitoimijaista yhteistyötä

Pohjois-Pohjanmaalla tehdään monen eri toimijan kesken yhteistyötä, jotta voisimme ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa ja puuttua siihen. Pohde koordinoi ehkäisevää lähisuhdeväkivaltatyötä. Syyskuussa aluevaltuuston päätettäväksi menevä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn suunnitelma tulee asettamaan työlle suuntaviivat tuleviksi vuosiksi.

Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalle on muodostettu lähisuhdeväkivallan ehkäisyn asiantuntijatiimi. Tiimiin kuuluu edustajia poliisista, Rikosseuraamuslaitokselta, Pohteen eri palveluista, kunnista, seurakunnasta sekä järjestöistä. Järjestöistä mukana ovat alueen ensi- ja turvakodit, Nuorten Ystävät, Vuolle Setlementti ja MIELI Kriisikeskus Oulu.

Asiantuntijatiimiä vetää lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiosta vastaava henkilö. Asiantuntijatiimi ja koordinaattori pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon konkreettisia toimenpiteitä, jotta lähisuhdeväkivaltaa tapahtuisi vähemmän ja ihmiset saisivat tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti. Tänä keväänä olemme mm. tuottaneet palvelut kokoavan nettisivun, kartoittaneet ammattilaisten koulutustarpeita kyselyllä, tunnistaneet ennaltaehkäisyn kannalta merkittäviä elämäntapahtumia ja tuottaneet sisällön palvelupolkukuvauksiin, jotka julkaistaan syksyllä.

Ainoastaan monen toimijan yhteistyöllä kykenemme rakentamaan aidosti vaikuttavaa lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevää työtä!

Oletko sinä huolissasi omista tai läheisesi ihmissuhteiden turvallisuudesta?

Älä jää huolesi kanssa yksin. Apua on Pohjois-Pohjanmaalla saatavilla niin lähisuhdeväkivallan kokijalle, sitä todistaneelle ja henkilölle, joka pelkää käyttävänsä tai on käyttänyt läheisissä suhteissaan väkivaltaa.

Tarvitsetko apua tilanteesi pohtimiseen? Hyödynnä Ensi- ja turvakotien liiton testejä.

Tarvitsetko apua tilanteeseesi? Kaikki apu ja tuki kootusti: Pohde.fi/lahisuhdevakivalta.

Lähteet:
THL, Terve Suomi –tutkimus 2022
THL, Kouluterveyskyselyt 2019, 2021 ja 2023

Iida-Maria Bimberg

Kirjoittaja työskentelee Pohteella osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorina ja vastaa lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiosta.