Pohteen ensimmäinen oma digitaitoviikko onnistui hyvin

Julkaistu

Järjestimme toukokuussa kaikille avoimen ja maksuttoman Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen digitaitoviikon samaan aikaan valtakunnallisen digitaitoviikon kanssa. Digitaitoviikolla oli mahdollista tutustua Pohteella käytössä oleviin digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä etänä että alueellisissa tapahtumissa.

Digitaitoviikon monipuolinen sisältö

Yhden päivän varasimme etänä Teamsin kautta pidetyille esittelyille. Esittelimme Pohteella käytössä olevia digitaalisia palveluja sekä Pohteen verkkosivuja. Runsaasta some-markkinoinnista huolimatta etänä toteutettujen esittelyjen osallistujamäärä jäi valitettavasti pieneksi.

Haastoimme digitaitoviikolle mukaan sote-keskusten ja terveysasemien vastaanottopalvelut. Haasteeseen vastasi Iin vastaanotto, joka esitteli tiloissaan Omaolon palveluja kahtena päivänä. Lisäksi Omaoloa esiteltiin Kempeleessä ja Raahessa osana Muista hyvinvointisi –kiertuetta.

Erityisen hyvin onnistunut digitaitoviikon elementti oli palvelujen esittely Kauppakeskus Valkeassa, Oulussa. Meillä oli esittelypöytä keskeisellä paikalla kauppakeskusta. Jaoimme esitteitä ja keskustelimme asukkaiden kanssa palveluista. Esittelimme Pohteella käytössä olevia digitaalisia palveluja myös Oulun kaupungin Ossaakko nää dikiä? -tapahtumassa.

Saimme asukkailta paljon kiitosta Valkean tapahtumasta. Myös palveluja esittelemässä olleet asiantuntijat kokivat sen hyvänä tapana tuoda palveluja tutuiksi. Vastaavia tapahtumia toivottiin lisää.

Digituen kehittämisen ideahaasteen vastausten hyödyntäminen

Osana digitaitoviikon suunnittelua järjestimme ideahaasteen asukkaiden digituen kehittämiseksi. Haasteessa haimme ideoita, miten voisimme tukea asukkaita Pohteen digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä.

Saimme mukavan määrän erilaisia ideoita ja luimme läpi jokaisen niistä. Ryhmittelimme ideat neljään ryhmään teeman mukaisesti:

  1. Digitaalisten palvelujen esittely ja käyttökoulutus
  2. Ammattilaisten digitaalisten taitojen kehittäminen
  3. Digitaalisten palvelujen turvallinen käyttö
  4. Lähidigituki ja yhdessä oppiminen

Digitaitoviikon toteuttamiseen hyödynnettiin ideoita erityisesti teemasta yksi, kuten esimerkiksi digitaalisten palvelujen esittelyt ja verkkosivujen käytön opastus. Osaa ideoiden teemoista edistetään osana Pohteen digitaalisten palvelujen ja niiden käytön kehittämistä. Kiitos kaikille ideoita lähettäneille!

Opit seuraavan digitaitoviikon järjestämiseen

Digitaitoviikon ohjelma kannattaa lyödä lukkoon hyvissä ajoin. Se helpottaa markkinointia ja auttaa valmistautumisessa.

Digitaalisten palvelujen esittely siellä, missä asukkaat muutenkin liikkuvat kannattaa ehdottomasti jatkossakin. Opimme, että asukkailla on tarve kuulla Pohteen digitaalisista palveluista ja niiden käytöstä. Alueellisten tapahtumien suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, että tapahtumia saadaan eri puolille Pohdetta.

Etätapahtuman toteutustapaa kannattaa jatkossa miettiä tarkemmin, jotta se tavoittaisi enemmän osallistujia.

Tämä oli Pohteen ensimmäinen digitaitoviikko, ja se onnistui suhteellisen hyvin. Tästä on hyvä lähteä suunnittelemaan vielä parempaa seuraavan vuoden tapahtumaviikkoa!

Pohteen digitaitoviikko toteutettiin osana RRP2-hankekokonaisuutta. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).

Euroopan unionin rahoittama -logo NextGenerationEU

Sanna Juutinen ja Hanna Hannila

Sanna Juutinen ja Hanna Hannila työskentelevät projektisuunnittelijoina RRP2-hankkeessa.