Tukea ja ohjausta raha-asioihin

Julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on oma talousneuvola

Talousneuvolassa asiakas saa ammattilaisen tukea ja ohjausta raha-asioihin, taloushuoliin ja –haasteisiin. Talousneuvola on matalan kynnyksen palvelu, jossa asioidakseen ei tarvitse varata aikaa. Talousneuvolassa voi myös asioida ilman, että kertoo omia henkilötietojaan. Asiointia ei kirjata asiakastietojärjestelmään.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä Oulun talousneuvolatoiminta laajeni kattamaan koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen. Talousneuvola toimii osoitteessa Hallituskatu 36 A (Business Asema). Asioida voi paikan päällä tai puhelimitse soittamalla. Asiakas voi myös jättää soittopyynnön sähköpostitse.

Toiminnan tausta

Talousneuvola on kehitetty alkujaan kahden hankkeen, ARA:n rahoittaman ASTA-hankkeen ja oikeusministeriön Ennakoivan talousneuvonnan hankkeen yhteistyönä. Molempien hankkeiden pääpaino oli talousongelmien ehkäisemisessä ja sitä kautta havaittiin tarve toiminnalle, joka tarjoaa asiakkaalle selkeyttä omaan taloustilanteeseen. Ensimmäinen talousneuvola avattiin Tampereelle syksyllä 2019.

Tampereella saatujen hyvien kokemusten myötä talousneuvolatoiminta rantautui Ouluun tammikuussa 2021. Toiminnan aloittamista helpotti hyvän yhteistyön löytyminen Oulun kaupungin, Kelan, talous- ja velkaneuvonnan sekä Ulosottolaitoksen kanssa. Hyvinvointialuemuutoksen myötäkin yhteistyö on pysynyt hyvänä ja toimijat ovat sitoutuneet toiminnan ylläpitämiseen. Ensimmäisenä toimintavuonna (2021) talousneuvola palveli 143 asiakasta ja seuraavana vuonna 2022 163 asiakasta.

Talousneuvola aloitti Oulussa koronapandemian aikana. Toiminnan aikana paikan päällä asiointia on pandemian vuoksi rajoitettu ja voimassa on ollut myös kasvomaskin käyttöpakko. Lisäksi taloushuolista puhuminen ja avun hakeminen on usein jo muutenkin vaikeaa. Näihin peilaten talousneuvolan ensimmäisen vuoden asiakasmäärä on ollut mielestämme hyvä.

Talousneuvolasta saat apua niin pieneen kuin suureen taloushuoleen

Pohjois-Pohjanmaalla talousneuvola on avoinna parillisten viikkojen torstai-iltapäivisin kolmen tunnin ajan kello 13–16. Talousneuvolassa voi asioida kolmella tapaa. Asiakas voi tulla käymään, soittaa tai jättää soittopyynnön sähköpostitse. Talousneuvolan digitaalinenkin kynnys on pyritty pitämään matalana. Digiosaamista asiakkaalta vaatii talousneuvolan yhteystietojen etsiminen netistä ja mahdollinen soittopyynnön laittaminen sähköpostilla.

Pohteella maantieteelliset etäisyydet osaltaan korostavat etäyhteyksin toteutuvan palvelun merkitystä. Eniten on ollut kävijäasiakkaita, mutta palvelualueen laajennuttua sekä soitot että soittopyynnöt on lisääntyneet. On tärkeää, että taloushuolia kokeva voi edistää ja hoitaa asioitaan silloin, kun hän niitä pohtii ja esimerkiksi jättää sähköpostitse soittopyynnön.

Talousneuvola on saanut paljon hyvää palautetta. Tänä keväänä asiakkaita on ollut keskimäärin noin kuusi henkilöä per aukiolokerta. Kevään aikana on asioinut noin 70 asiakasta. Asiakkaat kokevat hyvänä, kun ovat tulleet kuulluksi ja heillä on ollut paikka, mihin voi tulla luottamuksella keskustelemaan omista talousaisoistaan. Usein palautteissa nousee esiin jännittäminen tai häpeä ennen asiointia, mutta myös helpotus, kun on uskallettu lähteä selvittämään omaa tilannetta. Asiakkaat ovat kokeneet, että heidät on kohdattu inhimillisesti ja että he ovat saaneet asioidensa hoitamiseen hyvää ohjausta. 

Talousneuvola on monialaista toimintaa. Pohteen talousneuvolassa tavattavissa on aina ammattilaiset Kelasta, Pohteen sosiaalityöstä, talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosottolaitokselta. Monialaisen tiimin ansiosta talousneuvolassa asioiva saa apua niin pieneen kuin suureen taloushuoleen.

Taloushuolien kanssa painitaan usein turhan pitkään yksin

Talousneuvolan tutuksi tekeminen alueen asukkaille on haaste. Kokemus on osoittanut, että taloushuolien kanssa painitaan usein turhan pitkään yksin. Auttamisen keinoja on enemmän, mitä varhaisemmin avun piiriin hakeutuu. Toiveena olisi, että talousneuvolaan otettaisiin yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun tuntuu, että laskujen eräpäivät tulevat liian nopeasti.

Asiakastyötä tekevien sote-ammattilaisten ja muun muassa järjestökentällä asukkaita kohtaavien on tärkeää tuntea taloudellisen hyvinvoinnin merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Yhteistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa. Talousneuvolatoiminnan tunteminen – tuttuus – tuo asiakkaan kanssa toimivan ammattilaisen työvälineisiin tärkeän ohjauksellisen elementin.

Lisätietoja

Johanna Papinaho ja Sanna-Liisa Liikanen

Johanna Papinaho työskentelee ennakoivan talousneuvonnan asiantuntijana Ulosottolaitoksella ja Sanna-Liisa Liikanen tutkijana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE:ssa.