Markkinointiviestintä
Mikko Eronen
Visuaalisen viestinnän suunnittelija
mikko.eronen@pohde.fi