Kristiina Piironen
Asiakaskokemusasiantuntija
kristiina.piironen@pohde.fi