Tuija Puhakka
Asiakaskokemuskoordinaattori
tuija.puhakka@pohde.fi