Hankintapalvelut
Arja Heikkinen
Hankinta- ja valvontajohtaja
työ
arja.heikkinen@pohde.fi