Henkilöstön kehittäminen (HRD)
Mikko Weissenfelt
Henkilöstöpäällikkö
mikko.weissenfelt@pohde.fi