Henkilöstöproviisori

Lääketeknikko- ja farmasian opiskelijoiden harjoittelupaikka-asiat.