Kuntoutus
Katri Korolainen
Hoitotyön johtaja
katri.korolainen@pohde.fi