ICT-palvelut
Mikko Sortti
ICT-päällikkö
mikko.sortti@pohde.fi