Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi