Kuntoutus Oulun eteläinen
Paula Kallatsa-Korpi
paula.kallatsa-korpi@pohde.fi