Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus, kuntoutusosasto, selkäydinvammayksikkö
Jessica Alatalo-Keskitalo
jessica.alatalo-keskitalo@pohde.fi