Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus, kuntoutusosasto, selkäydinvammayksikkö
Kaisa Kytökorpi
kaisa.kytökorpi@pohde.fi