Annukka Kuusiniemi
Neuvottelupäällikkö
  • yhteistoimintamenettely
  • henkilöstöviestintä
  • luottamusmiestoiminta
annukka.kuusiniemi@pohde.fi