Hanna Rautiainen
Osaamiskeskusjohtaja
hanna.rautiainen@pohde.fi