Harjoittelupalvelut, Opetus- ja koulutuspalvelut
Päivi Kaski
Osaamiskoordinaattori

Hoitotyö

paivi.kaski@pohde.fi