Harjoittelupalvelut, Opetus- ja koulutuspalvelut
Riina Jämsä
Osaamiskoordinaattori

Hoitotyö

riina.jamsa@pohde.fi