Harjoittelupalvelut, Opetus- ja koulutuspalvelut
Tanja Tähtinen
Osaamiskoordinaattori

Hoitotyö

tanja.tahtinen@pohde.fi