Lea Mäkelä
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointisuunnittelija
lea.makela@pohde.fi