OYS ensihoito
Mirja Annala
Palvelualuejohtaja
mirja.annala@pohde.fi