Oulunkaari-Koillismaa-Lakeus
Pia Piispanen
Palvelualuejohtaja
pia.piispanen@pohde.fi