Moniosaajapalvelut, sairaalahuolto
Sirpa Aittola
Palvelualuejohtaja
sirpa.aittola@pohde.fi