Alueelliset ikäihmisten palvelut, Rannikko ja Oulun eteläinen
Virpi Rääpysjärvi
Palvelualuejohtaja
virpi.raapysjarvi@pohde.fi