Sosiaalipalvelujen laskutus
Sirpa Vatjus
Palveluvastaava
sirpa.vatjus@pohde.fi