Puhtauspalvelut
Aila Kerosalo
Puhtauspalvelupäällikkö
aila.kerosalo@pohde.fi