Raahen sairaala
Matti Hanhisuanto
Sairaalapastori
Ma–pe kello 9–17 040 671 0633
Päivystys Raahen seurakunta la–su kello 9–17 040 671 0685
matti.hanhisuanto@evl.fi