Petra Neitola
Työsuojelupäällikkö
  • työterveyspalvelut
  • terveys ja työkyky
  • työsuojelu ja työturvallisuus
petra.neitola@pohde.fi