Vammaisneuvoston sihteeri
Sirpa Hyyrönmäki
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
työ
sirpa.hyyronmaki@pohde.fi