Vammaispalvelujen osaamiskeskus
Pia Kortessalo
Vastuualuepäällikkö
pia.kortessalo@pohde.fi