Kotona asumisen tuen keskus, Kotas-tilannekeskus
Johanna Alahäivälä
Vastuuyksikköpäällikkö
johanna.alahaivala@pohde.fi