Tuiran opiskeluhuolto
Johanna Kangas
Vastuuyksikköpäällikkö
johanna.kangas@pohde.fi