Mielenterveysasumispalvelut
Mikael Jurvelin
Vastuuyksikköpäällikkö
mikael.jurvelin@pohde.fi