Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuolto
Mirja Korkala
Vastuuyksikköpäällikkö
mirja.korkala@pohde.fi