Pelastustoimi
Päivi Kääntä-Piispanen
Viestinnän asiantuntija
paivi.kaanta-piispanen@pohde.fi