Yhteyshenkilö vaikuttamistoimielimet
Marjo Riitta Tervonen
Yhteistyöjohtaja
työ
marjoriitta.tervonen@pohde.fi