Terhi Karjalainen
YTA-koordinaattori
terhi.karjalainen@pohde.fi