Asiakasmaksut

Asiakasmaksun määräytyminen

Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Lisätietoja asiakasmaksuista saat asiakasmaksuyksiköstä.

Palvelusetelipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden palvelut

Maksujen oikaisu

Jos olet tyytymätön laskuun, joka koskee terveydenhuollon tasasuuruista maksua, voit tehdä oikaisuvaatimuksen laskussa olevien oikaisuvaatimusohjeiden mukaisesti. Jos lasku on virheellinen, ota yhteyttä siihen toimipisteeseen, jonka käyntiä tai palvelua lasku koskee.

Mikäli virhe koskee tulosidonnaisen asiakasmaksun päätöstä, ota yhteydessä hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikköön tai suoraan päätöksentekijään. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksessä olevien oikaisuvaatimusohjeiden mukaisesti.

Mikäli asiakkaan tuloissa tai menoissa on tapahtunut muutoksia, ilmoita muuttuneet tiedot asiakasmaksuyksikköön uutta asiakasmaksupäätöstä varten.

Maksujen alentaminen

Asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä koskeva asiakasohjeistus löytyy lomakkeet ja asiakirjat sivulta.

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakasmaksut palveluittain

Tähän lisätään eri palvelujen asiakasmaksut vaiheittain.

Nykyiset kuntien ja kuntayhtymien perimät asiakasmaksut ovat voimassa siihen asti, että hyvinvointialueen uudet yhtenäiset asiakasmaksut on vahvistettu.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu (ehdollinen)

Tilapäisestä lapsiperheiden palvelusta peritään asiakkaalta tasasuuruinen asiakasmaksu 12,20 €/tunti enintään kolmelta tunnilta vuorokaudessa.

Palvelusetelillä järjestettävät palvelut

Palvelusetelipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden palvelut jatkuvat toistaiseksi ennallaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eri palvelusetelipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden palvelut jatkuvat nykyisin kunnissa tai kuntayhtymissä käytössä olevilla palvelusetelipalveluilla ja nykyisin palveluita tuottavien palveluntuottajien avulla.

Asiakkaat tai heidän puolesta asioivat henkilöt pääsevät katsomaan palvelutietojansa PSOP-järjestelmistä samalla tavoin kuten aiemminkin.

Palvelusetelipalveluihin tulevista muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin

Kevään 2023 aikana palvelusetelillä järjestettävät palvelut tullaan yhtenäistämään koko hyvinvointialueella. Palvelukohtaisia sääntökirjoja ja palveluseteleiden arvoja valmistellaan parhaillaan ja ne tullaan viemään päätöksentekoon alkuvuoden 2023 aikana.

Palvelusetelipalveluihin tulevista muutoksista tullaan tiedottamaan asiakkaille hyvissä ajoin ja asiakkaiden palveluiden jatkuvuus turvataan myös muutosvaiheessa.

Vuoden 2023 aikana tulee muutoksia myös käytettävään palvelustelijärjestelmään (PSOP-Parasta palvelua) ja siitä muutoksesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Lisätietoja saat tarvittaessa oman palvelualueen palveluyhteyshenkilöltä.

Asiakasmaksuyksikön yhteystiedot

Asiakasmaksuyksikössämme tehdään asiakasmaksupäätökset ja määritellään palvelusetelien arvot pitkäaikaista asumispalvelua, säännöllistä kotihoitoa sekä lapsiperheiden kotipalvelua saaville asiakkaille.