Maksukattoasiat ja maksuaikajärjestely

Lue lisää alta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Laskusta ilmenee, jos kyseinen maksu kerryttää maksukattoa

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto, joka on 692 euroa vuodessa 1.1.2022 alkaen. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Alle 18-vuotiaiden maksut

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut voidaan laskea yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 22,80 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä.

Lisätietoa maksukatosta

Terveydenhuollon maksukatto (Sosiaali- ja terveysministeriö, stm.fi)

Maksukattoon sisältyvät seuraavat julkisen terveydenhuollon maksut:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • terapioista perityt maksut

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

Maksukattoon ei lasketa myöskään maksuja, joita on peritty sairaankuljetuksista, lääkärintodistuksista, yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua), tulosidonnaisista palveluista, palvelusetelin omavastuista, kuljetuspalveluiden omavastuista tai täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä hyvinvointialue ei vastaa.

Maksukattoon ei kuulu myöskään maksut, joita peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena muulta kuin Suomessa asuvalta.

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä. Asiakkaan tulee tarvittaessa osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukaton ylittyminen esittämällä alkuperäiset laskut ja maksukuitit hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. Mahdollisia hoitomaksupalautuksia varten tarvitaan asiakkaan pankkiyhteystiedot.

Myös hyvinvointialueella on oikeus saada ja kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Pohteella tietoja seurataan vain laskutusjärjestelmäkohtaisesti, joten jos asiakas on asioinut useammassa sote-keskuksessa tai sairaalassa, hänen tulee itse ottaa yhteyttä siihen sote-yksikköön, jos maksukatto ylittyy. Yhteystiedot löytyvät asiakaslaskulta.

Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelun käyttäjälle annetaan tästä todistus, joka on voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun. Asiakkaan tulee esittää todistus, kun hän käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Tieto maksukaton ylittymisestä voi löytyä myös asiakkaan saamasta laskusta.

Laskusta ilmenee, jos kyseinen maksu kerryttää maksukattoa. Laskuttajan yhteystiedot löydät laskulomakkeelta.

Maksukatto

Viestin saa lähetettyä salattuna turvapostina https://turvaposti.pohde.fi kautta.

maksukatto (at) pohde.fi
OYSin laskut: oys.maksukatto (at) pohde.fi
Laskujen maksuaikajärjestelyt (muut kuin OYSin laskut)

Puhelinaika ma – to kello  9 – 12

maksuaika (at) pohde.fi