Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Nainen nuottitelineen takana.
Etsitkö keinoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen?

Meillä ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­työ­tä teh­dään yh­teis­työs­sä Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, kun­tien eri toi­mia­lo­jen ja yhdyspintojen, jär­jes­tö­jen ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Mikä arjessasi ja elämässäsi on hyvin? Mikä huolettaa sinua tai mihin kaipaat muutosta? Mikä saisi huolesi häviämään?

Hyvä arki ja elämä Pohjois-Pohjanmaalla

Mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiini?

Pohteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tarkoittaan sitä, että ihminen voi hyvin, hän on tyytyväinen elämäänsä ja hänellä on hyvä ja mielekäs elämä. Monet asiat vaikuttavat ihmisen kokemukseen hänen omasta hyvinvoinnistaan.

Hyvinvointini on kokonaisuus, joka muuttuu läpi elämän. Toivon, että ymmärrät ja kohtaat minut ihmisenä etkä yksittäisen tarpeeni kautta.

Hyvinvointikäsityksemme mukaan monet asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

HYVINVOINTIKÄSITYS (PDF)

Digitaalinensotekeskus.pohde.fi -sivustolta löydät neuvoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Hyvinvointia liikkumalla

Tutustu liikkumisen suosituksiin ja vaikutuksiin sekä vinkkeihin arjen aktiivisuuden lisäämiseksi. Löydät myös sisältöä eri ikä- ja kohderyhmien liikunnasta ja itsehoito-ohjelmia liikunnan lisäämiseksi.

Tukea mielen hyvinvointiin

Tutustu mielen hyvinvointiin konkreettisesti vaikuttaviin asioihin sekä keinoihin mielen hyvinvoinnin parantamiseen.

Hyvinvointia ravitsemuksella

Täältä löydät tietoa ravitsemus- ja ruokasuosituksista, terveellisen ruokavalion vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin sekä tukea painonhallintaan.

Hyvinvointia unesta ja palautumisesta

Täältä löydät tietoa unen ja palautumisen merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle.

Päihteiden käytön vähentäminen ja riippuvuuksien ehkäisy

Tietoa ja tukea päihteistä, päihteiden ja riippuvuuksien käytön vaikutuksista, vähentämisestä, lopettamisesta ja omahoidosta.

Hyvinvointia luonnosta

Tietoa ja lähdeaineistoja, joiden avulla voit syventää ymmärrystä luonnosta osana hyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvointia kulttuurista

Täältä löydät kulttuuriin liittyviä alueellisia ja kansallisia digitaalisia palveluita kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tueksi.

Taloudellisen hyvinvoinnin tuki

Täältä löydät apua ja keinoja taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamiseen ja ylläpitoon.

Verkkovalmennukset ja itsehoito-ohjelmat

Täältä löydät verkkovalmennuksia ja itsehoito-ohjelmia useisiin eri aihealueisiin liittyen.

Tuki asumiseen ja arkeen

Olemme koonneet asumiseen liittyvät palvelumme yhdelle sivulle, johon pääset alla olevasta linkistä.