Asumispalvelut

Palvelun sisältö

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Asukas saa palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa tarpeenmukaista hoitoa. Asumispalveluja tarjotaan ikäihmisille, vammaisille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Jos kotona asumista tukevat palvelut eivät enää takaa turvallista asumista kotona, on olemassa erilaisia vaihtoehtoja asumismuodoksi:

– Palvelutalossa asutaan itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja.
– Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon.
– Vaativampaa hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa laitoshoito.
– Lyhytaikaista laitoshoitoa voidaan järjestää henkilön kotona asumisen tueksi tai omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi.
– Tukiasumista tarjotaan päihdekuntoutujille.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi

– ikäihmisten palveluohjaukseen,
– vammaispalvelujen palveluohjaukseen,
– mielenterveysasiakkaiden palveluohjaukseen tai
– päihdeasiakkaiden palveluohjaukseen.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Asumisyksikkö Kaarnakoti
Osoite
Kansantie 2,
92400 Siikajoki
Kaarnakoti on avoinna kaikkina viikonpäivinä. Hoitajat ovat tavoitettavissa vuorokauden ympäri.

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Asumisyksikkö Kaarnakoti on aikuisille kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettu palveluasumisen yksikkö Ruukissa, Siikajoella. Kaarnakoti on 22-paikkainen yövalvottu yksikkö.
Samassa pihapiirissä Kaarnakodin kanssa sijaitsee Käenpesän tukiasunnot.

Palvelupaikka
Palvelukeskus Mäkelänrinne

Heikinkuja 4, 92400 RUUKKI

Palvelukeskus Mäkelänrinne tarjoaa tehostettua asumispalvelua, hoivahoitoa ja vuorohoitoa ikääntyneille.

Palvelunumerot
Asumisyksikkö Kaarnakoti
Vastuuyksikköpäällikkö
040 135 7902
Avoinna kaikkina viikonpäivinä. Hoitajat tavoitettavissa vuorokauden ympäri.

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Asumisyksikkö Kaarnakoti on palveluasumista tarjoava yksikkö Ruukissa, Siikajoella.

Palvelunumerot
Ikäihmisten asumis- ja hoivapalvelut
Palvelunumero
040 135 8575
Palvelunumerot
Palvelukeskus Mäkelänrinne, puhelinnumero
Palveluesimies (ark. klo 9-12)
040 135 7898
Seutukunnallinen hoivaosasto
040 135 7897
Siikajoen kotihoito, palveluesimies
08 849 5735

Palvelukeskus Mäkelänrinne tarjoaa tehostettua asumispalvelua, hoivahoitoa ja vuorohoitoa ikääntyneille.

Palvelunumerot
Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero
Yleinen neuvonta- ja palveluohjaus
040 135 7880
Muistineuvonta
040 135 8133
Vuorohoidon palveluohjaus
044 439 3754
Omaishoidon ohjaus
044 439 3756
Omaishoidon ohjaus
040 135 8522
Veteraanipalvelut
040 135 8561
Erityisryhmien terveystarkastukset
040 135 8335
Palveluesimies
040 135 8633

Neuvonta- ja palveluohjaus

Maanantai – perjantai kello 09:00-12:00

Palvelunumerot
SAS-palveluohjaus
SAS-palveluohjaus
040 135 8116
Lomakkeet
Ikäihmisten palvelujen hakemus

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia palveluja: asunnon muutostyöt, kotihoito, tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointi- ja kylvetyspalvelu, turvapalvelut: turvapuhelin ja muut kodin turvahälytyslaitteet, kotisairaanhoito, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, asumispalvelu, perhehoito, päivätoiminta, arviointi- tai kuntoutusjakso.
PALAUTA LOMAKE oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, ikäneuvolaan tai alueesi terveyskeskukseen.

Lomakkeet
Ilmoitus asumispalvelun, tehostetun palveluasumisen ja hoivahoidon tarpeesta

Ilmoitus asumispalvelun, tehostetun palveluasumisen ja hoivahoidon tarpeesta