Ehkäisevä päihdetyö

Palvelun sisältö

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, huumeiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihtymiseen käytettävien aineiden käyttöä ja haittoja. Ehkäisevä päihdetyö koskee myös rahapelaamista ja muita toiminnallisia riippuvuuksia. Tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Keskeistä on päihteiden käytön tai muun riippuvuuden varhainen puheeksi otto, ongelmakäytön tunnistaminen ja tuen pariin ohjaaminen.

Hyvinvointialueet, kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Toimi näin

Ota yhteyttä A-klinikan päihdehuoltoon, terveyskeskukseen tai sosiaalitoimistoon, jos päihteiden käyttö tai rahapelaaminen aiheuttaa ongelmia sinulle tai läheisillesi.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Ehkäisevä päihdetyö, Oulainen

Ehkäisevä päihdetyö sisältyy eri toimijoiden perustehtävään aina puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen kautta saumattomaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Oulaisissa käytössä on Pakka-toimintamalli, jonka toimintaa koordinoivat A-klinikan sairaanhoitajat. Pakka-toimintamallin mukaisena paikallisena monialaisena yhteistyönä toteutetaan muun muassa:
– kysely koululaisille
– ostokokeita paikallisille elinkeinoharjoittajille
– jaetaan päihde- ja pelihaitoista tiedottavia materiaaleja
– järjestetään koulutusta ammattilaisille
– ohjelmaa ehkäisevän päihdetyön viikolle
– keskusteluja ja kohtaamisia

Palvelupaikka
Sosiaalitoimisto, Oulainen

Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen

puhelinaika

arkisin kello 12.00-13.00

Palvelunumerot
A-klinikka, Oulainen, puhelinnumero
Sairaanhoitaja
044 479 3493
Sairaanhoitaja
044 479 3477

Puhelintunti

ma-pe kello 8-8.30 ja kello 11.30-12

A-klinikka tarjoaa hoitoa sekä kuntoutusta alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvaisille sekä tukea heidän läheisilleen.
A-klinikalla hoidetaan yli 18-vuotiaita. Nuorten hoito tapahtuu perheneuvolassa.
A-klinikan sairaanhoitajat auttavat sinua päihdepalveluihin liittyvissä asioissa.

Palvelunumerot
Aikuissosiaalityö, Oulainen, puhelinnumero
Sosiaaliohjaaja
044 479 3283
Sosiaalityöntekijä
040 318 6862
Puhelinaika
Ma

12-13

Ti

12-13

Ke

12-13

To

12-13

Pe

12-13

Aikuissosiaalityön ajanvarausnumero.

Digitaaliset palvelut

Terapianavigaattori

Terapianavigaattori on verkkokysely, joka kartoittaa mielenterveys- ja päihdeongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita ja toiveita. Kyselyn voi täyttää kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö. Se vie aikaa noin 20–30 minuuttia. Palvelu ei vaadi tunnistautumista ja voit täyttää kyselyn nimettömästi. Ota talteen koodi, jonka saat lopuksi. Mielenterveyspalvelujen ammattilainen näkee sillä tuloksesi ja se auttaa hoidon tarpeen arvioinnissa.