Katkaisuhoito ja päihdelaitoskuntoutus

Palvelun sisältö

Jos päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu avohoidon turvin, voit hakeutua ympärivuorokautiseen katkaisuhoitoon terveyspalvelujen vastaanoton tai avopäihdepalveluiden kautta. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto on yleensä muutama vuorokausi.

Laitosmuotoinen päihdekuntoutus on pidempikestoisempaa hoitoa ja tarkoitettu päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille, joille avomuotoinen päihdehoito ja -kuntoutus ei ole riittävää tai tarkoituksenmukaista. Arvio laitoskuntoutuksen tarpeesta tehdään avopalveluissa yhdessä asiakkaan kanssa. Päihdelaitoskuntoutuksen avulla autetaan toipumaan päihderiippuvuudesta, tuetaan elämänhallintaan ja selviytymään päihteiden aiheuttamista pidempiaikaisista elämäntilanteen ongelmista. Kyseessä on ympärivuorokautinen kuntoutusjakso päihdehoitolaitoksessa. Kuntoutusjakson kesto voi vaihdella, mutta tyypillisimmillään se on noin kuukauden.

Toimi näin

Hakeudu laitosmuotoiseen päihdehoitoon terveyspalvelujen vastaanoton tai avopäihdepalveluiden kautta. Katso yhteystiedot oman paikkakuntasi kohdalta.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Päihdehuollon laitoskuntoutus, Taivalkoski

Päihdehuollon laitoskuntoutus on ympärivuorokautista kuntoutusta päihdehoitolaitoksessa. Mikäli avopalvelut eivät ole riittäviä ja asiakas on motivoitunut elämäntapamuutokseen, voidaan hänet ohjata laitoskuntoutukseen. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan, hoitotahon ja sosiaalityöntekijän kesken.
Päihdehuollon laitoskuntoutuksen kesto on yleensä 30 vrk. Laitoskuntoutuksen jälkeen kuntoutus jatkuu avohoidossa.
Kuntoutuksen ajalle asiakas voi saada kuntoutusrahaa kelalta. Asiakas osallistuu hoidon kustannuksiin maksukykynsä mukaisesti, joka arvioidaan erikseen.
Ota yhteys terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajaan.

Toimi näin

Ota yhteys terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajaan.

Palvelupaikka
Taivalkosken terveyskeskus
Osoite
Sairaalantie 8 A,
93400 Taivalkoski
Avoinna
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-16

Saat terveyskeskuksesta terveyspalveluja ja sosiaalipalveluja. Terveyskeskuksessa toimii muun muassa lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotto.

Päivystys toimii iltaisin ja viikonloppuisin Kuusamon terveyskeskuksessa. Ennen kuin lähdet päivystykseen, soita Päivystysapuun numeroon 116117.

Palvelunumerot
Päihdetyö, Taivalkoski, puhelinnumero
Päihdesairaanhoitaja
040 700 7443
Päihdetyöntekijä
040 030 6544

Lue tarkempi kuvaus alta