Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Palvelun sisältö

Kaikilla kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevilla on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalaisia he ovat. Muiden terveyspalvelujen saatavuuteen vaikuttaa moni asia.

Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus saada terveyspalveluja. Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät myös vastaanottokeskukset yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa.

Pakolaisilla on oikeus saada samat terveydenhuoltopalvelut kuin muillakin kuntalaisilla.

Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan sosiaali- ja terveyskeskuksen kautta. Maahanmuuttajilla on oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Maahanmuuttajien terveyspalvelut, Oulu

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä maahanmuuttajien terveydenhoitajaan puhelimella tai asioimalla paikan päällä.

Kun asiakkuutesi alkaa maahanmuuttajien terveydenhuollossa, sinulle tehdään alkutarkastus, jonka mukaan sinulle varataan vastaanottoajat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle.

Tule kiirellisissä asioissa terveydenhoitajan vastaanotolle maahanmuuttajapalveluiden toimipisteeseen. Yö- ja viikonloppupäivystys on
Oulun seudun yhteispäivystyksessä, Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Pyydä etukäteen tarvitessasi tulkkausta. Henkilökunta tilaa tulkkauksen.

Palvelunumerot
Maahanmuuttajien terveydenhoitaja
Palvelunumero
044 703 4881
Palvelunumero
044 703 4882
Palvelunumero
050 468 5217
Palvelunumero
040 537 8690

Maahanmuuttajien terveydenhuolto tarjoaa terveydenhuollon palvelut Oulun kaupungin vastaanottamille pakolaistaustaisille maahanmuuttajille kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen terveydenhuollon palvelut tarjoaa asiakkaan valitsema hyvinvointikeskus.

Soita terveyteen liittyvissä asioissa maahanmuuttajien terveydenhoitajan puhelimeen.

Maahanmuuttajien terveydenhoito järjestetään osoitteessa Asemakatu 37 A 2. krs, 90100 OULU.