Opiskeluhuolto

Palvelun sisältö

Opiskeluhuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko koulu- tai opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta. Tavoitteena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville.

Opiskelijana sinulla on yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuollolla pyritään edistämään opiskelijan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä. Kyse on myös opiskeluhuoltopalvelujen saatavuuden ja laadun sekä varhaisen tuen turvaamisesta. Opiskelijahuolto edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja siten tukee opiskelua ja oppimista.

Toimi näin

Voit kysyä asiasta erityisopettajalta, sosiaalitoimen edustajalta, kouluterveydenhoitajaltasi tai koulupsykologilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijana olet oikeutettu opiskelijahuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskelijahuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Alavieska

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.

Haapajärvi
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Haapajärven lukion opiskeluhuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukainen yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Verkkoasioinnit

Wilma, Haapajärvi

Wilma toimii tiedonvälityksen työkaluna kodin ja koulun välillä.

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Haapajärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Maanantai kello 08:00-15:00
Tiistai kello 08:00-15:00
Keskiviikko kello 08:00-15:00
Torstai kello 08:00-15:00
Perjantai kello 08:00-14:00

Terveydenhoitaja. Ala-aste. Haapajärvi
044 445 6245
Terveydenhoitaja. Ylä-aste, lukio, Oksava. Haapajärvi
044 445 6239
Näytä lisää
Terveydenhoitaja, Jedu - liikelaitos ja työttömien terveystarkastukset.
040 018 4109
Terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja koulut, Tiitto, Välioja, Parkkila, Jedu maa- ja metsätalous. Haapajärvi
040 180 8462
Terveydenhoitaja, Lukio, ylä-aste, Leppälahti, Niemenkartano, Kalaja, Rantaniemi. Reisjärvi
040 300 8324
Terveydenhoitaja, Kristillinen opisto. Reisjärvi
040 300 8315

Koulukuraattori, Haapajärvi, puhelinnumero

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Haapavesi
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Haapaveden lukion opiskeluhuoltosuunnitelmaa ohjaavat lukion opetussuunnitelma sekä alueellinen Lasten ja nuorten hyvinvointistrategia.

Toimi näin

Lukiokoulutuksen opiskeluhuollosta voi kysyä lisää oman koulun psykologilta, kuraattorilta, kouluterveydenhoitajalta, lääkäriltä, erityisopettajalta ja sosiaalitoimen edustajalta.

Verkkoasioinnit

Wilma Haapavesi

Wilma on sähköinen viestintäkanava koulun ja kodin välillä.

Palvelunumerot

Haapaveden lukion opinto-ohjaaja

Haapaveden lukion opinto-ohjaaja auttaa oppilaita mm. opintojen suunnittelussa.

Koulusihteeri, yläkoulu ja lukio

Haapaveden yläkoulun ja lukion koulusihteeri

Terveydenhoitaja, Haapavesi, Pyhäntä, puhelinnumero

Nora ja Lukio

käynti ilman ajanvarausta Mäkirinteen ala-asteen alakerrassa

maanantai, tiistai ja torstai kello 8-10

Ammattiopisto

maanantai ja perjantai kello 10-11

Palvelupaikat

Haapaveden lukio

Haapaveden lukio tarjoaa opetusta nuorille ja aikuisille.

Osoite:
Kytökyläntie 59b, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Verkkosivut

Haapaveden lukion opetussuunnitelma

Haapaveden lukion opetussuunnitelma on yhteinen Siikalatvan lukion kanssa.

Hailuoto

Palvelunumerot

Terveydenhoitaja, Hailuoto, puhelinnumero

Soittoaika torstai – perjantai klo 7.30-8.00 ja 15.00-15.30.

Terveydenhoitaja
044 497 3543
Ii
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta elämän pulmatilanteissa. Työn painopisteenä on koulussa tai oppilaan kotona esiin tulevien vaikeuksien varhainen havaitseminen ja tukeminen tilanteen helpottamiseksi. Koulukuraattori on Iin lukiolla keskiviikkoisin.

Lisäksi lukiolaisille tarjotaan opintososiaalisia etuja, joita ovat mm. maksuton päivittäinen ruokailu ja ilmaiset oppikirjat. Iin kunta korvaa koulumatkan omavastuuosuuden kaikille niille Iin lukiossa opiskeleville, joilla täyttyvät Kelan koulumatkatuen edellytykset ja jotka käyttävät koulumatkaansa julkista liikennettä.

Verkkoasioinnit

Wilma, Ii

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä.

Palvelupaikat

Iin lukio

Iin lukio tarjoaa korkeatasoisia opetuspalveluja ja tukee nuoren yksilöllistä kasvua, sukupuolten tasa-arvoa ja nuorten kypsymistä aikuisuuteen.

Osoite:
Valtarintie 11, 91100 II
Katso kartalta

Verkkosivut

ii.fi

Iin kunnan verkkosivut

Kalajoki
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Kalajoen lukiolla on koulupsykologin, -kuraattorin ja terveydenhoitajan vastaanotot.

Palvelunumerot

Kalajoen lukion rehtori

Kalajoen lukion ja kansalaisopiston rehtori

Palvelupaikat

Kalajoen lukio

Kalajoen lukiossa on noin 250 opiskelijaa, joista noin joka neljäs tulee Kalajoen ulkopuolelta.

Maanantai 09:00-15:00
Tiistai 09:00-15:00
Keskiviikko 09:00-15:00
Torstai 09:00-15:00
Perjantai 09:00-15:00

Osoite:
Pohjankyläntie 6, 85100 KALAJOKI
Katso kartalta

Kärsämäki

Palvelunumerot

Terveydenhoitaja, Kärsämäki, puhelinnumero

Kempele

Palvelunumerot

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Psykologi OSAO Kempeleen yksikkö, Kempeleen lukio
040 624 9567
Kuraattori OSAO Kempeleen yksikkö, Kempeleen lukio
040 547 2965
Näytä lisää
Psykologi Ylikylän koulu
040 624 9780
Kuraattori Ylikylän koulu
050 463 6608
Psykologi Kirkonkylän koulu
040 623 3280
Kuraattori Kirkonkylän koulu
050 463 6678
Psykologi Linnakankaan koulu
040 624 9567
Kuraattori Linnakankaan koulu
050 316 9664
Psykologi Ketolanperän koulu
040 624 9780
Kuraattori Ketolanperän koulu
040 487 3161
Psykologi Santamäen koulu
040 623 3280
Kuraattori Santamäen koulu
040 547 2965

Terveydenhoitaja, Kempeleen lukio

Terveydenhoitaja
050 463 6380
Kuusamo
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Palvelupaikat

Kuusamon lukio

Kuusamon lukio tarjoaa tasokasta lukio-opetusta ajanmukaisessa oppimisympäristössä.

Osoite:
Oulangantie 1, 93600 KUUSAMO
Katso kartalta

Liminka

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.

Lumijoki

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.

Merijärvi

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.

Muhos

Palvelupaikat

Muhoksen Lukio

Muhoksen lukio on yleislukio ja geopark-oppilaitos joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Osoite:
Muhostie 5, 91500 MUHOS
Katso kartalta

Nivala
Opiskeluhuolto

Lukiossa, ammatillisen koulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa olevalla opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, lääkärin, psykologien ja kuraattorien palvelut.
Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Toimi näin

Opiskelujen alkaessa terveydenhoitajat informoivat oppilaitoksen opiskelijoita terveystarkastuksista, sairasvastaanotosta ja sairauspoissaolokäytännöistä. Akuuteissa lääkärin arviota vaativissa tilanteissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä suoraan terveyskeskuksen vastaanottoon ja virka-ajan ulkopuolella Oulaskankaan yhteyspäivystykseen.

Terveystarkastukseen tarjotaan mahdollisuus opiskelujen aikana. Opiskelija voi myös itse varata ajan terveystarkastukseen tai hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle terveyteen, opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa.
Kallion www-sivuilla on lukioiden, toisen asteen ja AMK toimivien terveydenhoitajien puhelinnumerot ja yhteydenoton voi tehdä myös Wilman kautta.

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille Nivalan lukion opiskeluyhteisössä työskenteleville. Nivalan lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä kaksi opettajaa. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen kokoonpano tarkistetaan vuosittain. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa työntekijä esim. perheneuvolasta, mielenterveystoimistosta, A-klinikalta, sosiaalitoimesta tai poliisista. Opiskelijahuoltoryhmässä käsittellään esim. poisso-oloihin, oppimisvaikeuksiin, koulukiusaamiseen, päihteiden käyttöön ja opiskelupaikan vaihtamiseen liittyviä asioita.

Nivalan lukiolaisten terveydenhoidosta vastaavat terveydenhoitaja ja koululääkäri, joiden palvelukset ovat maksuttomia. Lukiolaisille kuuluu myös ilmainen hammashuolto, johon liittyen opiskelijoille annetaan ajanvarauslaput määräaikaistarkastuksiin.

Koulukuraattorilla on vastaanotto Niva-Kaijan koululla. Tarvittaessa opiskelija voi sopia vastaanottoajan hänen kanssaan.

Psykologi työskentelee Nivalan lukiossa joka toinen maanantai-iltapäivä (parilliset viikot). Psykologin tehtävänä on tukea opiskelijan opintojen etenemistä ja opiskelumotivaatiota. Psykologi tekee yhteistyötä sekä ryhmänohjaajien että huoltajien kanssa silloin kun opiskelijalla on säännöllisiä, toistuvia poissaoloja tai kun hänen opintonsa ovat vaarassa keskeytyä. Vastaanottokäynneillä voidaan selvitellä oppimisvaikeuksia, elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia.

Toimi näin

Oppilas voi ottaa tarvittaessa suoraan yhteyttä terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin ja koulupsykologiin joko puhelimitse tai Wilma-viestillä. Koulupsykologille myös huoltaja, luokanvalvoja, kuraattori ja terveydenhoitaja voivat varata ajan opiskelijan puolesta.

Koulussa sattuneista tapaturmista opiskelijan on heti tultava kertomaan kansliaan ja täytettävä vakuutusyhtiön tapaturmailmoitus. Kaikista aiheutuneista kuluista on myös välittömästi toimitettava alkuperäinen lasku toimistoon. Mikäli sattunut tapaturma edellyttää erillistä kyyditystä, niin sen päättää rehtori, kun opiskelija on toimittanut kansliaan lääkärin antaman lausunnon asiasta.

Verkkoasioinnit

Wilma, Nivala

Wilma toimii tiedonvälityksen työkaluna kodin ja koulun välillä.

Palvelunumerot

Lukion terveydenhoitaja

Lukion terveydenhoitajan yhteystiedot

Nivalan lukion rehtori

Puhelinasiointi Nivalan lukion rehtorille.

Psykologi, Nivala, puhelinnumero

Psykologin tehtävänä on tukea opiskelijan opintojen etenemistä ja opiskelumotivaatiota.

Keskiviikko 09:00-15:00

Palvelupaikat

Nivalan lukio

Nivalan lukio on vahva ja turvallinen yleislukio.

Maanantai 08:00-16:15
Tiistai 08:00-16:15
Keskiviikko 08:00-16:15
Torstai 08:00-16:15
Perjantai 08:00-16:15

Osoite:
Peltotie 2, 85500 NIVALA
Katso kartalta

Nivalan terveyskeskus

Avoinna

Maanantai – perjantai kello 8-16

Osoite:
Pappilantie 1, 85500 NIVALA
Katso kartalta

Oulainen

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.

Oulu
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Lukion oppilaana kuulut lukiokoulutuksen opiskelijahuollon piiriin. Päivälukiossa voit saada kuraattori- ja psykologipalveluita oppilashuoltoyksiköstä.

Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi lukiokuraattorilta voit saada ohjausta taloudellisissa asioissa. Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa.

Lukion psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita saat Keskustan hyvinvointipisteestä.

Lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja/tai lääkäri, erityisopettaja, lukiokuraattori ja/tai lukiopsykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia.

Toimi näin

Ota yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin puhelimitse tai Wilma-viestillä. Helpoimmin tavoitat hänet puhelimitse.

Myös huoltajasi voi olla yhteydessä lukiokuraattoriin tai -psykologiin. Lisäksi ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja tai joku muu voi ohjata sinut kuraattorille tai psykologille.

Lisätietoja voit pyytää vastuuyksikköpäälliköltä tai vastuualuepäälliköltä.

Verkkoasioinnit

Oulun Wilma (esiopetus, perusopetus, lukio)

Käytä Wilmaa mm. lapsesi kouluun ilmoittamiseen, iltapäivätoimintapaikan hakemiseen sekä yhteydenpitoon oppilaitokseen.

Palvelunumerot

Keskustan hyvinvointipiste, puhelinnumero

Aikoja ei ole mahdollista varata hyvinvointipisteessä paikan päällä, vaan ajanvaraus tehdään aina puhelimitse. Jos tarvitset kiireellistä apua tai hoitoa asioi muissa Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Maanantai kello 08:00-16:00
Tiistai kello 08:00-16:00

Kiireetön ajanvaraus
08 55844333

Lukion kuraattorin puhelin

Soita lukiosi kuraattorille, kun haluat varata tapaamisajan.

Ota yhteyttä Wilman kautta.

Merikosken, Pateniemen ja Oulun Steinerkoulun lukioiden kuraattori
+358 40 358 4036
Kastellin lukion kuraattori
+358 40 569 4790
Näytä lisää
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kuraattori
+358 40 610 6344
Laanilan lukion kuraattori
+358 44 703 9674
Oulun normaalikoulun ja Haukiputaan lukioiden kuraattori
+358 40 358 4036
Oulun aikuislukion ja Oulunsalon lukion kuraattori
+358 44 499 3153
Madetojan ja Kiimingin lukioiden kuraattori
+358 40 632 6939
Oulun Lyseon lukion ja Svenska Privatskolan i Uleåborg / gymnasiet kuraattori
+358 40 596 7167

Lukion psykologin puhelin

Soita lukiosi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Oulun normaalikoulun ja Haukiputaan lukioiden psykologi
+358 44 703 9668
Kastellin lukion psykologi
+358 44 703 9667
Näytä lisää
Oulun suomalaisen yhteiskoulun ja Laanilan lukioiden psykologi
+358 40 632 6096
Merikosken, Pateniemen ja Oulun Steinerkoulun lukioiden psykologi
+358 40 502 6194
Kiimingin, Madetojan ja Svenska Privatskolan i Uleåborg lukioiden psykologi
+358 40 610 5875
Oulun Lyseon ja Oulunsalon lukioiden psykologi
+358 40 632 5670

Opiskeluterveydenhuolto, Oulu, puhelinnumero

Varaa aika opiskeluterveydenhuoltoon opiskeluterveydenhuollon puhelimesta.

Opiskeluterveysasema toisen asteen opiskelijoille, ma-pe klo 8-13.30
+358 85 584 6310
Haukiputaan lukio, terveydenhoitaja, paikalla ma ja ti
+358 50 410 8566
Näytä lisää
Haukiputaan OSAO, terveydenhoitaja
+358 40 503 1685
Kastellin lukio, terveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4571
Kiimingin lukio, terveydenhoitaja, paikalla ti
+358 50 316 7651
Laanilan lukio, terveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4623
Madetojan musiikkilukio, terveydenhoitaja, paikalla ti ja pe
+358 40 352 4283
Merikosken lukio, terveydenhoitaja, paikalla ke ja to
+358 50 366 4037
Oulun Lyseon lukio, terveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4728
Oulun Normaalikoulun lukio, terveydenhoitaja, paikalla ma ja to
+358 40 652 3989
Oulunsalon lukio, terveydenhoitaja, paikalla ma
+358 50 388 6960
Oulun Steinerkoulun lukio, terveydenhoitaja, paikalla ma, ke ja to
+358 40 352 4283
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, terveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4616
Pateniemen lukio, terveydenhoitaja, paikalla ti-pe
+358 44 703 4585
Svenska Privatskolan i Uleåborg / gymnasiet, terveydenhoitaja, paikalla ma
+358 40 578 7216

Psykologi, ammatilliset oppilaitokset

Soita oppilaitoksesi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Kaukovainion tekniikan yksikön psykologi
050 598 8909
Kontinkankaan yksikön psykologi
050 597 3501
Näytä lisää
Kaukovainion palvelut yksikön psykologi
040 632 6595
Haukiputaan yksikön psykologi
040 632 6149
Luovin, Konservatorion, Oulun diakoniaopiston, Oulun palvelualan opiston ja PSK Aikuisopiston psykologi
040 649 7324

Palvelupaikat

Haukiputaan lukio

Haukiputaan lukio sijaitsee Haukiputaan keskustassa.

Osoite:
Länsituuli 1, 90830 HAUKIPUDAS
Katso kartalta

Kastellin lukio

Kastellin lukio sijaitsee Kastellin monitoimitalossa lukiosiivessä.

Osoite:
Sairaalanrinne 5, 90220 OULU
Katso kartalta

Keskustan hyvinvointipiste

Keskustan hyvinvointipiste palvelee vain ajanvarauksella.

Jos tarvitset kiireellistä apua asioi muissa Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Maanantai kello 08:00-16:00
Tiistai kello 08:00-16:00

Osoite:
Torikatu 21, 90100 OULU
Katso kartalta

Käyntiosoite:
Keskustan hyvinvointipiste sijaitsee 5. kerroksessa.

Kiimingin lukio

Kiimingin lukio on yleislukio, joka sijaitsee Kiimingin keskustassa.

Osoite:
Urheilutie 12, 90900 KIIMINKI
Katso kartalta

Laanilan lukio

Laanilan lukio sijaitsee Hintassa.

Osoite:
Hintantie 66, 90650 OULU
Katso kartalta

Madetojan musiikkilukio

Madetojan musiikkilukio sijaitsee Karjasillalla Pohjankartanossa ja Oulun musiikkikeskuksessa.

Osoite:
Leevi Madetojan katu 1, 90140 OULU
Katso kartalta

Merikosken lukio

Osoite:
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU
Katso kartalta

Oulun Lyseon lukio

Oulun Lyseon lukio sijaitsee Oulun keskustassa.

Osoite:
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU
Katso kartalta

Oulun normaalikoulun lukio

Oulun normaalikoulun lukio sijaitsee Linnanmaalla.

Osoite:
Kaitoväylä 7, Linnanmaa, 90570 Oulu
Katso kartalta

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio sijaitsee Oulun keskustassa Kuusiluodossa.

Osoite:
Maunonkatu 1, 90100 OULU
Katso kartalta

Oulunsalon lukio

Oulunsalon lukio sijaitsee Oulunsalon keskustassa Oulunsalo-talossa.

Osoite:
Mäntypellonpolku 10, 90460 OULUNSALO
Katso kartalta

Pateniemen lukio

Pateniemen lukio sijaitsee Rajakylässä.

Osoite:
Ruiskukkatie 4-6, 90580 OULU
Katso kartalta

Pohjankartano

Pohjankartano on monitoimitalo, joka sijaitsee Karjasillalla.

Osoite:
Leevi Madetojan katu 1, 90140 OULU
Katso kartalta

Pudasjärvi
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Pudasjärven lukiossa järjestetään monipuolista opiskelijahuoltoa, esimerkiksi koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä ja tukipalvelut. Lisäksi lukiolaisille tarjotaan opintososiaalisia etuja, joita ovat mm. maksuton päivittäinen lounas ja välipala sekä koulumatkatuki lukiolaisille, joiden koulumatka on yli 10km. Ulkopaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille Pudasjärven kaupunki tarjoaa tukea viikonloppukuljetuksiin kotipaikkakunnalle.

Palvelunumerot

Hirsikampuksen yhtenäiskoulu, puhelinnumero

Kouluterveydenhoitaja
050 592 9787

Palvelupaikat

Hirsikampuksen yhtenäiskoulu

Osoite:
Nyynäjäntie 5, 93101 PUDASJÄRVI
Katso kartalta

Pyhäjärvi

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Pyhäjärvi, puhelinnumero

Vastaava terveydenhoitaja (1-4 luokat, Ikosen koulu)
040 358 7233
Terveydenhoitaja (4-5-luokat, yläaste, lukio)
040 358 7236
Pyhäjoki

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Palvelunumerot

Opiskeluterveydenhuollon puhelinasiointi

Yhteystiedot opiskeluterveydenhoitajille

Raahen lukio, ma, ke, pe
+358 44 439 4532
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, to ja pe
+358 44 439 4619
Näytä lisää
Raahen ammattiopisto
+358 40 135 7129
Lybecekerin käsi- ja taideteollisuusopisto, ma ja ti
+358 44 439 4619
Pyhäjoen lukio
+358 40 135 8019
Ruukin lukio. ma ja to
+358 44 439 4624
Ruukin maaseutuopisto, joka parillisten viikkojen torstait
+358 40 135 7715
Pyhäntä

Palvelunumerot

Terveydenhoitaja, Haapavesi, Pyhäntä, puhelinnumero

Nora ja Lukio

käynti ilman ajanvarausta Mäkirinteen ala-asteen alakerrassa

maanantai, tiistai ja torstai kello 8-10

Ammattiopisto

maanantai ja perjantai kello 10-11

Raahe
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut. Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Wilma, Raahe

Raahessa huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.

Palvelunumerot

Opiskeluterveydenhuollon puhelinasiointi

Yhteystiedot opiskeluterveydenhoitajille

Raahen lukio, ma, ke, pe
+358 44 439 4532
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, to ja pe
+358 44 439 4619
Näytä lisää
Raahen ammattiopisto
+358 40 135 7129
Lybecekerin käsi- ja taideteollisuusopisto, ma ja ti
+358 44 439 4619
Pyhäjoen lukio
+358 40 135 8019
Ruukin lukio. ma ja to
+358 44 439 4624
Ruukin maaseutuopisto, joka parillisten viikkojen torstait
+358 40 135 7715

Palvelupaikat

Raahen lukio

Raahen lukio on yleislukio, jossa opiskelee noin 350 oppilasta. Lukiossa on laaja kielivalikoima sekä useita syventäviä ja soveltavia kursseja.

Osoite:
Merikatu 1, 92100 RAAHE
Katso kartalta

Reisjärvi
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Reisjärven lukion opiskelijahuoltosuunnitelman mukaiset opiskelijoiden käytettävissä olevat palvelut ovat seuraavat palvelut: kouluterveydenhuolto (kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri), hammashuolto ja koulukuraattorin sekä koulupsykologin palvelut.

Toimi näin

Kouluterveydenhoitaja on paikalla koulussa tiettyinä ajankohtina viikottain. Hänet tavoittaa myös puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta. Koululääkärille pääsee mm. kouluterveydenhoitajan kautta. Hammashuoltoon voi ottaa yhtyettä puhelimitse. Koulukuraattori on tavoitettavissa koululla useampana päivänä viikossa. Hänet tavoittaa myös puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta. Koulupsykologille pääsee kouluterveydenhoitajan, koululääkärin tai kuraattorin kautta.

Verkkoasioinnit

Wilma, Reisjärvi

Wilma on peruskoulujen ja lukioiden hallinto-ohjelman www-liittymä.

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Haapajärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Maanantai kello 08:00-15:00
Tiistai kello 08:00-15:00
Keskiviikko kello 08:00-15:00
Torstai kello 08:00-15:00
Perjantai kello 08:00-14:00

Terveydenhoitaja. Ala-aste. Haapajärvi
044 445 6245
Terveydenhoitaja. Ylä-aste, lukio, Oksava. Haapajärvi
044 445 6239
Näytä lisää
Terveydenhoitaja, Jedu - liikelaitos ja työttömien terveystarkastukset.
040 018 4109
Terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja koulut, Tiitto, Välioja, Parkkila, Jedu maa- ja metsätalous. Haapajärvi
040 180 8462
Terveydenhoitaja, Lukio, ylä-aste, Leppälahti, Niemenkartano, Kalaja, Rantaniemi. Reisjärvi
040 300 8324
Terveydenhoitaja, Kristillinen opisto. Reisjärvi
040 300 8315

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Reisjärvi, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
040 300 8324

Verkkosivut

Lukion opiskelijoiden opiskeluhuolto

Reisjärven lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opiskeluhuollon lisäksi opiskeluhuollon palvelut.

Sievi
Opiskeluhuolto

Lukiossa, ammatillisen koulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa olevalla opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, lääkärin, psykologien ja kuraattorien palvelut.
Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Toimi näin

Opiskelujen alkaessa terveydenhoitajat informoivat oppilaitoksen opiskelijoita terveystarkastuksista, sairasvastaanotosta ja sairauspoissaolokäytännöistä. Akuuteissa lääkärin arviota vaativissa tilanteissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä suoraan terveyskeskuksen vastaanottoon ja virka-ajan ulkopuolella Oulaskankaan yhteyspäivystykseen.

Terveystarkastukseen tarjotaan mahdollisuus opiskelujen aikana. Opiskelija voi myös itse varata ajan terveystarkastukseen tai hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle terveyteen, opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa.
Kallion www-sivuilla on lukioiden, toisen asteen ja AMK toimivien terveydenhoitajien puhelinnumerot ja yhteydenoton voi tehdä myös Wilman kautta.

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Sievi, puhelinnumero

Puhelinaika

maanantaista–perjantaihin kello 12–13

Terveydenhoitaja
044 419 6002

Palvelupaikat

Jussinpekan lukio

Osoite:
Jussinmäentie 2 B, 85410 Sievi
Katso kartalta

Sievin hyvinvointikeskus

Avoinna

Maanantai – torstai kello 8-16
Perjantai kello 8-14

Osoite:
Annintie 4, 85410 SIEVI
Katso kartalta

Siikajoki
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Siikajoen lukion oppilaalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Toimi näin

Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat saavutettavissa puhelimitse ja Wilman välityksellä.

Kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit ovat tavattavissa kouluilla etukäteen sovittuina päivinä. Muina aikoina huoltajat ja oppilaat voivat olla yhteydessä terveydenhoitajaan puhelimitse tai Wilman välityksellä. Koululääkärin vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. Kiireellisissä asioissa ollaan yhteydessä terveyskeskukseen.

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Siikajoki – Wilma

Wilman kautta opettajat, oppilaat ja oppilaiden huoltajat pitävät yhteyttä.

Palvelunumerot

Opiskeluterveydenhuollon puhelinasiointi

Yhteystiedot opiskeluterveydenhoitajille

Raahen lukio, ma, ke, pe
+358 44 439 4532
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, to ja pe
+358 44 439 4619
Näytä lisää
Raahen ammattiopisto
+358 40 135 7129
Lybecekerin käsi- ja taideteollisuusopisto, ma ja ti
+358 44 439 4619
Pyhäjoen lukio
+358 40 135 8019
Ruukin lukio. ma ja to
+358 44 439 4624
Ruukin maaseutuopisto, joka parillisten viikkojen torstait
+358 40 135 7715

Siikajoen lukion opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori

Opinto-ohjaaja, apulaisrehtori
+358 40 315 6320

Palvelupaikat

Koulutuskeskus Brahe, Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Osoite:
Sammalkankaantie 280, 92400 Ruukki
Katso kartalta

Siikajoen lukio

Siikajoen lukio toimii Ruukin koulun kanssa samoissa tiloissa Ruukissa.

Osoite:
Opintie 1, 92400 RUUKKI
Katso kartalta

Siikalatva

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Siikalatva, puhelinnumero

Voit varata aikoja puhelimitse Mehiläinen Siikalatva -takaisinsoittojärjestelmän

Terveydenhoitajan vastaanotto lukiolla ja opistolla tiistaisin

Ajanvaraus
040 713 3660
Taivalkoski

Palvelunumerot

Opiskeluterveydenhuolto, ikäihmisten terveystarkastukset ja rokotusneuvola

Terveydenhoitajan puhelinnumero

Soittoaika ja ajanvaraus rokotuksille

Maanantai kello 08:00-09:00
Tiistai kello 08:00-09:00
Keskiviikko kello 08:00-09:00
Torstai kello 08:00-09:00
Perjantai kello 08:00-09:00

Terveydenhoitaja
040 566 7106
Tyrnävä

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Tyrnävä, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
050 438 5372
Terveydenhoitaja
044 497 1070
Näytä lisää
Terveydenhoitaja, lukio
050 384 4236
Utajärvi

Verkkoasioinnit

Wilma, Utajärvi

Utajärven kunnan Wilma on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteinen asiointikanava.

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

puhelinaika

Maanantai – perjantai kello 8-9

Palvelupaikat

Utajärven koulu

Koulu antaa esi-, perus- ja lukio-opetusta, sekä järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Maanantai 08:00-15:00
Tiistai 08:00-15:00
Keskiviikko 08:00-15:00
Torstai 08:00-15:00
Perjantai 08:00-15:00

Osoite:
Laitilantie 8, 91600 UTAJÄRVI
Katso kartalta

Vaala

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Vaala, puhelinnumero

puhelinaika

Maanantai – perjantai kello 8-9

Terveydenhoitaja
050 310 7052
Ylivieska
Opiskeluhuolto

Lukiossa, ammatillisen koulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa olevalla opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, lääkärin, psykologien ja kuraattorien palvelut.
Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Toimi näin

Opiskelujen alkaessa terveydenhoitajat informoivat oppilaitoksen opiskelijoita terveystarkastuksista, sairasvastaanotosta ja sairauspoissaolokäytännöistä. Akuuteissa lääkärin arviota vaativissa tilanteissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä suoraan terveyskeskuksen vastaanottoon ja virka-ajan ulkopuolella Oulaskankaan yhteyspäivystykseen.

Terveystarkastukseen tarjotaan mahdollisuus opiskelujen aikana. Opiskelija voi myös itse varata ajan terveystarkastukseen tai hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle terveyteen, opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa.
Kallion www-sivuilla on lukioiden, toisen asteen ja AMK toimivien terveydenhoitajien puhelinnumerot ja yhteydenoton voi tehdä myös Wilman kautta.

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Yhteisöllinen opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskelijahuoltona. Yhteisöllinen opiskelijahuolto on koko koulua tukevaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa, joka kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön hyvinvointia.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto

Ylivieskan lukiossa toimivat opiskelijahuollon palvelut: opiskelijaterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä.

Monialainen asiantuntijaryhmä (ATR) on opiskelijaan liittyvän huolen selvittämiseksi koottava palaveri mm. opiskeluun, jaksamiseen, mielenterveyteen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviin asioihin.

ATR kootaan tapauskohtaisesti ja osallistujat sovitaan yhdessä opiskelijan kanssa. Palaveriin voi osallistua käsiteltävän asian mukaan esim. terveydenhoitoja, kuraattori, psykologia, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, huoltaja tai muu keskeinen henkilö.

ATR:n toiminta on luonteeltaan osallistavaa, tukevaa ja keskustelevaa. Ryhmän toiminta kunnioittaa opiskelijan yksityisyyttä.

Palvelupaikat

Ylivieskan lukio

Lukio-opetus, toisen asteen opinnot. Samassa rakennuksessa toimii myös Rahkolan alakoulu.

Osoite:
Takkulantie 3, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Ylivieskan terveyskeskus

Maanantai – perjantai kello 8-16

Osoite:
Kirkkotie 4, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta